Investoinnit

GWS:n taseen loppusumma on noin 120 miljoonaa euroa, ja teemme investointeja lähes kaikissa eri omaisuusluokissa. Pyrimme sijoittamisessa tasaiseen ja hyvään arvonnousuun, jota mittaamme osakkeen kokonaistuoton kehityksellä (”TSR”, total shareholder return) eli voittona osinkojen muodossa ja nettoarvon nousuna.

Jaamme investoinnit kahteen omaisuusluokkaan:

Public Markets

Tällä tarkoitamme käteisen lisäksi noteerattuja osakkeita sekä likvidejä rahasto-osuuksia. Käytämme ulkopuolisia varain- ja rahastonhoitajia, ja meillä on kansainvälisesti hajautettu salkku. Tavoitteenamme on pitkällä aikavälillä pitää vähintään noin 40% taseesta tässä omaisuusluokassa.

Private Markets

Teemme sekä suoria sijoituksia listaamattomiin yhtiöihin että sijoituksia pääomarahastoihin. Suorissa sijoituksissa suosimme omaan pääomaan sijoittamista, mutta myös eri velkainstrumentit voivat tulla kyseeseen. Tässä omaisuusluokassa sijoitamme myös muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin, joita ovat esimerkiksi hedge-, metsä-, laina-, infrastruktuuri- ja kiinteistörahastot.

Lähivuosina odotamme tämän omaisuusluokan sijoitusten kasvavan.