OY G.W. SOHLBERG AB:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2022 PÄÄTÖKSIÄ

Oy G.W. Sohlberg Ab:n varsinainen yhtiökokous on tänään 30.3.2022 vahvistanut Oy G.W. Sohlberg Ab:n tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 1,80 euroa per osake. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 8.4.2022.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin neljä.

Yhtiön hallitukseen valittiin Christian Borgström, Panu Paappanen, Andreas Tallberg ja Tuomo Vähäpassi. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Andreas Tallbergin ja varapuheenjohtajaksi Tuomo Vähäpassin.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Katariina Kaskimies ja KHT Juha Hilmola sekä varatilintarkastajaksi KHT Susanna Saariluoma.

Oy G.W. Sohlberg Ab