OY G.W. SOHLBERG AB:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2018 PÄÄTÖKSIÄ

Oy G.W. Sohlberg Ab:n varsinainen yhtiökokous on tänään 26.4.2018 vahvistanut Oy G.W. Sohlberg Ab:n tilinpäätöksen ja myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 2,00 euroa per osake. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 8.5.2018.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kolme.

Yhtiön hallitukseen valittiin Christian Borgström, Panu Paappanen ja Tuomo Vähäpassi. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Tuomo Vähäpassin ja varapuheenjohtajaksi Panu Paappasen.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Katariina Kaskimies ja KHT Juha Hilmola sekä varatilintarkastajaksi KHT Pekka Hietala.

Oy G.W. Sohlberg Ab