Yhtiökokous 2021

Oy G.W. Sohlberg Ab:n vuoden 2021 varsinainen Yhtiökokous järjestetään tiistaina 23.3.2021 klo 16.00 Espoossa.

Yhtiön hallitus täsmentänyt 16.2.2021 julkaistua kokouskutsua poikkeuksellisten kokousjärjestelyjen osalta liittyen kokouspaikkaan ja mahdollisuuteen osallistua henkilökohtaisesti Yhtiökokoukseen.

Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi ja Yhtiökokouksen mahdollistamiseksi yhtiökokousjärjestelyt poikkeavat normaalista. Yhtiö suhtautuu covid-19-pandemiaan hyvin vakavasti ja Yhtiökokoukseen liittyy useita poikkeusjärjestelyitä, joilla pyritään mahdollistamaan Yhtiökokouksen järjestäminen ja muun muassa ehdotettua osingonmaksua koskevan päätöksen tekeminen aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti sekä varmistamaan niiden henkilöiden turvallisuus, joiden läsnäoloa edellytetään Yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous voidaan järjestää 23.3.2021 vain, jos Yhtiökokouksen osallistujamäärä on niin vähäinen, että se voidaan järjestää soveltuvia viranomaismääräyksiä noudattaen.

Yhtiö kehottaa vakavasti osakkeenomistajia pidättäytymään osallistumisesta Yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla ja huomioimaan muun muassa seuraavat kokoukseen liittyvät seikat:

– Osakkeenomistajat voivat äänestää ennakkoon Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta kutsussa olevien ohjeiden mukaisesti.
– Osakkeenomistajat voivat lähettää etukäteen kysymyksiä Yhtiön johdolle yhtiökokouskutsussa olevien ohjeiden mukaisesti.
– Yhtiön hallituksen ja johdon osallistuminen rajoitetaan vähimpään mahdolliseen ja kokous pyritään pitämään kestoltaan mahdollisimman lyhyenä.
– Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ovat ilmoittaneet hallitukselle tukevansa Yhtiökokoukselle tehtyjä päätösehdotuksia.
– Yhtiökokouksessa ei tarjoilla kahvia tai virvokkeita eikä jaeta mitään ylimääräistä materiaalia.
– Yhtiön toimitusjohtaja Andreas Tallbergin etukäteen nauhoitettu puheenvuoro julkaistaan tiistaina 23.3.2021 ennen Yhtiökokousta Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.gws.fi

Yhtiö tarkkailee koronavirustilanteen kehittymistä, noudattaa viranomaisten ohjeita sekä päivittää tässä kutsussa kuvattuja toimenpiteitä tarvittaessa. Yhtiökokouksen osallistujia pyydetään seuraamaan Yhtiön verkkosivuja www.gws.fi mahdollisen lisäohjeistuksen tai muutosten varalta.

 

Yhtiökokouskutsu (Avaa tästä)
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys (Avaa tästä)

Tilinpäätös 2020 (Avaa tästä)
Ennakkoäänestyslomake (Avaa tästä)
Valtakirjalomake (Avaa tästä)
Tietosuojaseloste (Avaa tästä)

 

Poikkeuslain mukaisen yhtiökokousmenettelyn aikataulu:

Päivämäärä  
ti 16.2. yhtiökokouskutsun julkaisu yhtiön nettisivuilla klo 12:00
ma 22.2. määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille klo 16:00
ke 24.2. mahdolliset vastaehdotukset nähtävillä www.gws.fi (sekä muokattu yhtiökokouskutsu tältä osin ml. äänestykset)
to 25.2. ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat klo 12:00
to 25.2. yhtiön tilinpäätös julkaistaan nettisivuilla
to 11.3. yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
ma 15.3. määräaika osakkeenomistajien kysymyksille (klo 16:00)
ma 15.3. ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät klo 16:00
to 18.3. määräaika hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan merkitsemiselle Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon (klo 10:00)
ti 23.3. yhtiökokous klo 16:00
to 25.3. osingonmaksun täsmäytyspäivä
to 1.4. osingon maksupäivä
ti 6.4. yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävillä